Begrenzing

De kleuren en elementen op de berg in deze tekening hebben een specifieke betekenis, de handen symboliseren het gedragen worden door de kosmos.