Flow in creatieve cyclus

Loop je regelmatig vast in je creatieve proces?
Krijg je geen vat op je flow?
Vind je het moeilijk om iets op te starten of juist af te maken?

De cyclus van elementen: hout, vuur, aarde, metaal en water. (Klik op de afbeelding voor een uitgebreide beschrijving.)

In een Reading stem ik me af op de vijf elementen en hoe ze bij je zijn verdeeld. Daarbij wordt duidelijk welke kracht je van nature in je hebt. En aan welke fasen van de cyclus je extra aandacht mag geven, bijvoorbeeld de opstartende of de afrondende fase.

De vijf elementen

In vroeger tijden waren er vijf elementen. In de Oosterse wereld is dit: hout, vuur, aarde, metaal en water. In de Westerse wereld is dit: vuur, aarde, water, lucht en ether. Ik gebruik de Oosterse verdeling. Alles in de wereld is gemaakt uit deze elementen, en ook wij hebben ze allemaal in ons. In de natuur zijn de vijf elementen opeenvolgend in elke natuurlijke cyclus terug te vinden, bijvoorbeeld de seizoenen.

Wat kan dit betekenen voor jou?

Waar liggen je sterke punten, welke elementen heb je al in je? En waar mag je ze aanvullen? Je kunt optimaal gebruik maken van de flow als je hier meer inzicht in krijgt. Het is de kunst te herkennen in welk deel van de cyclus je zit en te weten hoe je zelf in elkaar zit, in relatie tot de natuurlijke cycli. Hoe meer je op je eigen natuur invoelt, hoe meer je in harmonie komt met de natuurlijke cycli: in de winter kom je dan tevreden tot inkeer, en in de lente begin je met iets nieuws, zodat je in de herfst genoeg kunt oogsten. Als je voeling hebt met de cyclus van elementen in je en om je heen, kun je je weerstand loslaten en weer doorstromen, met extra aandacht voor de knelpunten.

In deze blog staat meer informatie over de natuurlijke cyclus, geillustreerd met mijn Zielstekeningen.

In een pdf-bestand zet ik op een rijtje welke elementen je astrologisch gezien in je hebt. Hierbij gebruik ik Nine Star Ki en energetische Reading, om je energieveld te lezen. Ik leg uit hoe de cyclus van elementen verloopt en je krijgt een oefening om delen van de cyclus uit te diepen.

Kijk voor meer informatie over de tarieven en aanvraag op de pagina’s sessies.