Cyclus van elementen

In deze Zielstekening is intuïtief de nadruk gelegd op de cyclus van natuurelementen. Links beginnend bij het bos, dat vlam vat, neerregent als as en een berg vormt, samengeperst wordt en vloeibaar wordt, wat weer het hout voedt.
Om de tekening heen zijn persoonlijke symbolen voor de ontvanger van deze tekening zichtbaar, welke allemaal uitvoerig in de duiding zijn beschreven.