Channeling

Wil je leren channelen? Dit artikel gaat in op wat channeling is en wat ons hierin kan blokkeren. Ik channel in mijn werk en ik channel bijna elke dag wel iets voor mezelf. Het is eigenlijk heel normaal om informatie te kanaliseren. Iedereen kan het! Wanneer we een ander bewustzijn door ons heen laten spreken, zijn we aan het channelen. Wanneer onze persoonlijkheid, ons dagelijkse ‘ik’, een opening biedt aan een afgelijnde staat van zijn, kunnen we channelen. Dan vallen we samen met onze essentie, de Bron. En dan kunnen we allerlei soorten informatie binnenkrijgen via onze essentie, en ook weer uitdrukken. Dit ‘uitdrukken’ is wat channeling is.

Je kunt in principe alles channelen, omdat alles in het universum een bewustzijn heeft. Een steen, een boom, een gebouw… We kunnen zelfs andere delen van onszelf channelen, delen die in ons onderbewuste verborgen liggen, wat heel handig is bij schaduwwerk, denk aan bijvoorbeeld ‘voice dialogue’.

Channeling wordt meestal in een andere context gebruikt. Dan gaat het over vormen van bewustzijn door je heen laten spreken, entiteiten van hogere coherentie dan wij op aarde meestal hebben. Van wie of vanuit welke dimensie je channelt, doet er uiteindelijk niet zoveel toe als je misschien zou denken… op dit level, het level van onze essentie, is namelijk alles één. Dat is een kenmerk van hogere dimensies. Als een veld of ‘soep’ van bewustzijn waarin verschillende stromen van bewustzijn zijn. Deze stromen zijn bijvoorbeeld de aartsengelen, onze gidsen, buitenaardse wezens, overleden dierbaren, of zelfs het bewustzijn van iemand die je kent hier op aarde. Hierop kunnen we ons allemaal afstemmen om relevante informatie door te krijgen.

Channelen van levende zielsstroom

Om nog even op die laatste in te gaan: je kunt ook mensen channelen die nog niet zijn overleden. Daarvoor mag je zelf wel een bepaalde mate van bewustzijn hebben, anders blijft het een projectie die je van hen maakt. Maar dit kun je gebruiken als je bijvoorbeeld hun dierbare bent, of als zij als doel hebben om het collectief bepaalde dingen te leren. Heb je wel eens ervaren dat zodra je aan iemand denkt, je antwoorden krijgt op je vragen? Of misschien houd je zelfs een hele conversatie met die persoon in je hoofd, waardoor je op die antwoorden uitkomt. Je krijgt dan informatie door vanuit de zielsstroom van deze persoon. Ik heb een favoriete spirituele leraar (Teal Swan) en heb op deze manier vele malen snel informatie gekanaliseerd en geïntegreerd. Dit is vergelijkbaar met wanneer je met een overleden dierbare praat. Dan maak je namelijk ook verbinding met de zielsstroom.

Mediumschap en channelen

Het koolmeesje in deze Zielstekening symboliseert een overledene

Er wordt een verschil onderscheiden tussen een overleden dierbare channelen of andere vormen van bewustzijn channelen. Als je overledenen channelt, dan word je een medium genoemd. Dit ligt in dezelfde lijn als het aanvoelen van ‘imprints’, energieresidu dat als een herinnering op een plaats blijft hangen. De energie die je bijvoorbeeld in historische gebouwen, kerken en concentratiekampen voelt. Dit speelt zich af in een dimensie die iets dichter bij de onze ligt. Als je met overledenen praat, nemen zij vanuit hun zielsstroom weer de vorm aan die je van ze kent: hun gedachtevorm. Deze vorm is 4-dimensionaal. Vanuit deze vorm kan jouw bewustzijn dan op de bekende manier met ze uitwisselen die dicht bij onze 3-dimensionale wereld staat.

Channelen is een iets breder begrip dan mediumschap, je zou kunnen zeggen dat mediumschap een vorm van channelen is. Mediums verbinden zich met de gedachtevormen uit de 4e dimensie, waarbij een gedachtevorm de blauwdruk is van een persoonlijkheid – wij hebben zelf ook een gedachtevorm en hiermee kun je uittreden, maar dat is weer een ander onderwerp. 😉 Met channeling kun je je verbinden met alle dimensies en ongelimiteerde soorten bewustzijnsstromen, in wat voor vorm dan ook.

De Bron vertalen

Bron op aarde

Met welke ‘smaak’ je je ook verbindt in de eenheidssoep, het is allemaal een expressie van de Bron. Het is ook vaak zo dat de Bron rechtstreeks met jou spreekt. Alleen vindt de Bron zijn/haar weg naar jou via vele vormen. De Bron kiest daarbij de weg van de minste weerstand. Als de vibratie van een bepaalde aartsengel past bij de vibratie van jouw bewustzijn, dan zul je die aan de lijn krijgen. Dit geldt ook voor krachtdieren, overledenen etc. En als je dit in aardse dingen vindt, zoals in het maken van muziek of sport, of in het lezen van een boek dat met je resoneert, dan is dit al jouw manier van verbinding met de Bron! Dan hoef je dus niet per se met al die andere dingen bezig te zijn. Tenzij je dat wilt, natuurlijk.

Wil je leren channelen?

Als je dit verlangen hebt, dan heb ik goed nieuws: dan ben jij een channeler! Dan kun jij leren channelen! En dan is het de bedoeling dat je je in channelen gaat verdiepen! Hoe ik dit weet? Simpel: omdat je het verlangen hebt. Ook al is het nu nog niet iets waar je je helder over voelt, zodra je het verlangen hebt, boor je het kanaal aan. En dan is het alleen nog een kwestie van informatie door dat kanaal laten komen. Oefening baart kunst.

Filters

Eerder in deze blog heb ik als terzijde genoemd dat je ook onbewuste delen van jezelf kunt channelen. Onbewust bestaan we namelijk uit meerdere delen of aspecten van onze persoonlijkheid. Denk aan de persoon die je bij je partner bent, versus de persoon die je bij je kinderen bent. De persoon die je op je werk bent, versus de persoon die je bij je vrienden bent. Het zijn allemaal facetten van jouw totale zelf. Vergelijk het met een diamant die verschillende oppervlakten heeft die het licht allemaal anders vangen. Maar als deze ‘ikken’ innerlijke strijd veroorzaken in jou, dan zijn het losstaande delen in plaats van facetten (facetten zitten aan het geheel vast, delen staan er los van). In dat laatste geval ben je je er zelfs niets eens altijd van bewust – dan zitten ze in de schaduw, in je onderbewustzijn, afgesplitst van jouw bewustzijn. Je zult ze misschien tegenkomen in je dromen. In de vorm van een monster dat je achtervolgt, een angstig kind of een ander vervreemdend element. Ook kom je ze tegen in de irritaties die je naar andere mensen hebt: zij spiegelen de delen in jou die je in je schaduw leven.

Al deze delen van jou zijn ook onderdeel van jouw zielsstroom. Jouw zielsstroom is het kanaal waar je ziel of essentie zichzelf doorheen kanaliseert. Je fysieke lichaam is de ‘verste’ uitloper van die zielsstroom. Je lichaam is dus onderdeel van je ziel. Net zoals de levels van je emotionele en mentale lichaam.

Op emotioneel niveau heeft jouw zielsstroom zich op het moment van een trauma afgesplitst in verschillende uiteindes. Het creëert een mentale ‘beschermer’ om deze emoties voor het bewustzijn verborgen te houden zodat je hun pijn niet opnieuw ervaart. Deze beschermer wordt het ‘ego’ genoemd en is een andere vertakking van de zielsstroom.

We hebben daardoor dus niet één, maar vele ego’s!

En, hier komt het: verschillende delen van jou hebben verschillende boodschappen nodig. Daardoor kan de informatie die je krijgt als je channelt anders zijn dan de informatie waar je om vroeg! 

Het kan bijvoorbeeld zijn dat je heel graag informatie wilt over sterrenstelsels met buitenaardse wezens. Je zou wel boekwerken vol met complexe informatie hierover willen volschrijven. Maar wat je krijgt, is een channeling die weliswaar gaat over de Arcturianen, maar vooral vol staat met informatie over zelfliefde. Als je dan bij jezelf te rade gaat waarom, zul je ontdekken dat een deel van jou zich heel onzeker voelde. En dát deel van jou wordt aangesproken in de channeling. Daar is het meeste ‘water’ naartoe gestroomd vanuit de Bron, omdat dit deel het meest droogstond, en tegelijk het meest openstond voor informatie vanuit het sterke verlangen naar liefde.

Dit zou je een ‘filter’ kunnen noemen. Want zodra je de informatie publiekelijk presenteert als informatie over sterrenstelsels, is jouw filter het onderwerp ‘zelfliefde’. In die zin is een filter dus ook niet verkeerd. Waarschijnlijk zitten er veel mensen te wachten op een boodschap over zelfliefde. De vraag is wat jouw intentie met de channeling is. Als je channelt voor jezelf en voor zelfheling, is de informatie die je krijgt altijd goed, en wordt het irrelevant of er filters opzitten of niet. Maar als je channelt voor de verspreiding van objectieve informatie, dan is het belangrijk om bewustzijn van je filters te krijgen. Daardoor garandeer je dat het écht objectieve informatie is – of althans zo objectief mogelijk. En zelfs dan hoef je natuurlijk geen perfectie na te streven, maar bewustzijn. Want als je weet welke invalshoek je zelf hebt, kun je daar transparant over zijn.

Wanneer channeling niet lukt of onzuiver is

Veilige grenzen

Het kan ook zo zijn dat je filters je belemmeren om informatie door te krijgen. We kennen allemaal wel de innerlijke criticus, een beschermend deel in ons dat ons probeert te behouden voor afwijzing. Misschien is die innerlijke criticus zo druk bezig om te voorkomen dat je afgewezen wordt omdat je zoiets zweverigs als channeling serieus neemt, dat je channel-kraantje bijna helemaal dicht zit. Deze innerlijke criticus mag dan eerst alle aandacht krijgen. Hij probeert je te beschermen voor de pijn vanuit je jeugd waarin je gevoeligheid, intuïtie, helderwetendheid etc niet werden erkend en je deze afwijzing niet kon verwerken. De beschermer beschermt altijd een ander deel dat onbewust is, dat je pijn draagt. De Bron heeft jouw aandacht direct op dit beschermende aspect van jou gefocust, omdat het je grootste verlangen (vraag, wens) in de weg staat. Dit is ‘weerstand’. Het is voelbaar als weerstand in je lichaam, als je er op in gaat tunen.

Dit mag je dan eerst helemaal ontleden: wat voelt het? Wat wil het? Wat heeft het nodig? En geef het dan wat het nodig heeft (waarschijnlijk veiligheid). Je kunt dan beslissen: ik channel binnen veilige grenzen, zonder me meteen aan iedereen bloot te stellen. Als de beschermer op deze manier geïntegreerd en ‘aan boord genomen’ is, kun je hetzelfde doen met het gekwetste kinddeel dat het probeerde te beschermen. Een goede methode hiervoor is het eerder genoemde ‘voice dialogue’.

Als een channeling onzuiver is, komt dat doordat bovenstaande mechanisme de informatie die je doorkrijgt manipuleert. Je wilt bijvoorbeeld heel graag een bepaald antwoord krijgen en je beschermer ‘verdraait’ de informatie van de hogere wezens in dit antwoord, zodat het niet zo ‘zweverig’ (of wat dan ook) overkomt. Dit is vaak een onbewust proces. Ook daarom is bewustwording en integratie zo belangrijk, als je een zuiver channel voor jezelf en anderen wilt zijn.

Heling gaat vóór channeling

Heling is vanuit hoger perspectief belangrijker dan spaced-out supercoole spiriwiri-info doorkrijgen. Het is niet alleen belangrijker, er is zelfs een spirituele Wet die ervoor zorgt dat heling altijd op de eerste plek komt. Dit is de Wet van Aantrekking. Deze afgesplitste delen van jouw zielsstroom trekken namelijk net zozeer dingen aan als jouw bewuste ik. En jouw zielsstroom wil zichzelf weer samenvoegen, wil zichzelf integreren. De Bron wil zichzelf integreren, via de uitloper van bewustzijn die jij bent. Zo expandeert het universum en dit is het doel van het universum.

Dus als jij een innerlijke criticus hebt, dan wordt deze actief zodra je een verlangen probeert te manifesteren dat vanuit het perspectief van dit deel van jou ‘onveilig’ is. Het integreren van je schaduwzelven is honderden malen relevanter, dapperder, helender, zelflievender, heiliger, krachtiger en ‘knapper’ dan het channelen van buitenissige informatie! Het is het hele doel van het universum!

Dus de volgende keer dat het niet lukt om iets te channelen, herinner jezelf hier dan aan. Weet dat je bent gestuit op een belangrijk punt in je heling. En wees jezelf dankbaar voor de zelfliefde die je vervolgens aan dit deel in jezelf mag geven, en dat je universeel werk doet… laat het channelen van dat universum maar even los, dat komt wel weer! Je bent nu bezig met het doel van het universum, namelijk expansie. Hoe jij je voelt mag jouw prioriteit zijn! Je creëert daarmee namelijk de ‘voedingsbodem’ voor het channelen.

Jij bént een filter

Sterrenregen

Zelfs als je een hoge mate van integratie bereikt, zodat je meer objectieve informatie kunt channelen, dan nog is er sprake van een filter. Dit wordt misschien wel het meest duidelijk in de astrologie of Human Design. Op het moment van geboorte stonden de sterren in een bepaalde stand: dit bepaalt jouw eigenschappen. Deze astrologische chart is een weergave jouw filter. Ik heb bijvoorbeeld een filter (geboortechart) dat vooral gericht is op de aardse, praktische kant van zaken, omdat ik voornamelijk het aarde-element in mijn astrologische chart heb. Ook had/heb ik als ziel bepaalde intenties voor mijn leven op aarde. Ik wilde bijvoorbeeld een spreekbuis zijn voor ‘exaltering’: het tot de hoogste expressie brengen van alle delen in ons waar we ons voor schamen. Daardoor is mijn energie aardig, grondend, veilig, kalmerend en liefdevol: eigenschappen van het aarde-element. Deze en andere intenties kleuren élke channeling die ik doe. Dat is niet erg, want, nogmaals: waarschijnlijk zitten hier veel mensen op te wachten. Anders zou ik er niet zijn. Dus wederom: het hangt af van je intentie. Zowel wanneer je zélf channelt als wanneer je informatie van andere channelers opdoet. Welke intentie heb je met het lezen van channelings van andere mensen? En hoe zijn zij een filter? Wees je hiervan bewust, gebruik je onderscheidingsvermogen en je zult makkelijker toegang krijgen tot de informatie die je wenst.

Dit is het beste uit te leggen aan de hand van een voorbeeld.

Bekende channelers

Misschien heb je gehoord van Abraham-Hicks. Esther Hicks channelt het groepsbewustzijn Abraham. Samen wordt er aan hen gerefereerd als Abraham-Hicks. Abraham heeft als intentie om bewustzijn over de Wet van Aantrekking te verspreiden. Als je video’s van Abraham-Hicks opzoekt op Youtube, kun je eindeloos voorbeelden vinden van de manieren waarop zij de vraagsteller in aflijning met z’n verlangen brengen volgens de Wet van Aantrekking.

Maar je moet niet bij Abraham-Hicks zijn als je informatie zoekt over de integratie van de schaduwkant, of over de schaduwkant van positief denken. Als je wilt voorkomen dat je in een soort bubbel terechtkomt door je alleen te focussen op een positieve realiteit voor jouw eigen gewin, en daarmee eigenlijk je emoties onderdrukt, dan mag je wel degelijk schaduwwerk doen. Want je zult mensen blijven aantrekken die jou (zogenaamd) belemmeren in het manifesteren met de Wet van Aantrekking als je dat niet doet. Als je diep in het werk van Abraham-Hicks duikt, zul je stuiten op de Bron, en daarin kun je ook de ‘zaden’ van informatie vinden die op schaduwwerk wijzen (ze noemen dit ‘stap 3’). Maar als je hier dieper op wilt ingaan, kun je je beter focussen op een zielsstroom die als intentie heeft om schaduwwerk toegankelijk te maken. Als je informatie zoekt over ademhaling, kijk je tenslotte ook niet in de categorie ‘muziek’ in de bibliotheek, ook al staan daar wel ademhalingsoefeningen in over zingen. Op energetisch gebied werkt het net zozeer met categorieën! Alleen zijn deze categorieën niet in de vorm van een catalogus, maar in de vorm van intenties en vibraties. Wees je dus bewust van de intentie waarmee je zelf channelt, en van de intentie van de channelers die je volgt.

Samenvatting

Als je je begeeft in de wereld van het channelen, mag je je dus bewust worden van jouw eigen intenties en filters. Dat verheldert jouw kanaal gegarandeerd. De informatie zal dan vrij kunnen doorkomen via al je heldere zintuigen: helderhorendheid en helderwetendheid (‘pakketjes van informatie’)  als meest typisch passend bij channeling. Maar je kunt ook beelden (visioenen) channelen (zo maak ik Zielstekeningen), of gevoelsstaten (vibraties) en noem maar op.  Je zult ontdekken dat channeling dan een aanvulling op jouw weg van integratie wordt, in plaats van dat het een ‘leuk extraatje’ is ter entertainment. Net zoals jouw fysieke zintuigen niet een ‘extraatje’ in je leven zijn, maar de manier waarop je het leven ervaart, is het verhelderen van jouw zintuigen op energetisch gebied het instrument waarmee je meerdere dimensies ervaart.

Een kanttekening

Voelsprieten ordenen de chaos

Channeling is altijd méér. Als je informatie channelt, komt dat altijd bovenop de dingen die je al voelt en denkt en ervaart. Soms blokkeert jouw eigen wezen (ziel) de toestroom van gechannelde informatie omdat je werkelijk niet behoefte hebt aan méér informatie, maar juist aan de integratie van de informatie die er op dit moment al door je systeem giert in de vorm van emoties! Stel jezelf dan de vraag waarom het belangrijk is om zoveel informatie te krijgen – wat zou er gebeuren als je deze informatie niet kreeg? Waar ben je bang voor? Wat in jou is onveilig?

Je wilt niet weten hoe vaak ik deze les voorgeschoteld heb gekregen! Vaak gaven mijn gidsen mij simpele boodschappen van zelfliefde als ik er eens lekker voor ging zitten om boekwerken aan kosmische informatie te channelen. Keer op keer hoorde ik dan ‘luister naar je hart’. Zucht… Was het weer zover! Tijd om liefdevol naar een behoeftig deel in mezelf te kijken. De behoefte aan channelen was dan een vlucht van de emoties die in mij leefden. En dan lukte het channelen vanzelfsprekend niet – de energie ging dan naar dat deel van mij dat geïntegreerd mocht worden! Aan mij om er dan iets mee te doen.

Ontvangen

Channeling is een vorm van assistentie en hulp vanuit het universum. Als je niet gelooft dat jij dit mag ontvangen, dan kan dat ook een blokkade zijn om te channelen. Je hebt het kanaal dan dicht zitten met een prop energie van ‘ik ben het niet waard’. Als je hier ook weer op ingaat met je zelfheling en deze prop emotie gaat laten stromen door emotioneel werk te doen, kun je leren steeds meer te ontvangen. Maar ook hier geldt: leren ontvangen (zelfliefde) is een heel onderwerp op zich!

Conclusie

Contractie en expansie

Ik wil je met dit artikel meegeven dat channeling een weg van zelfexploratie mag zijn, van heling en integratie… en dat jouw gevoel altijd voorop mag staan. Zorg eerst voor alle delen van jou die bijvoorbeeld zelfkritisch, ongeduldig, onzeker en bang zijn in reactie op channeling. Deze hebben het meeste van jouw aandacht nodig. Als je dit doet, transformeren ze tot hun hoogste expressie: integriteit, zelfverzekerdheid, hoog bewustzijn en intuïtie. En mét het contrast dat je hierin hebt ervaren, wordt jouw zielsmissie gevoed met meer bewustzijn en expansie! En daarmee voedt jouw geïntegreerde én geëxpandeerde zielsstroom de Bron weer. Het kanaal gaat beide kanten op en wordt één. Als je voor jezelf zorgt op die manier, gaat channeling moeiteloos als onderdeel van je zielsmissie! Dan is het kanaal niet meer iets dat naar een bewustzijn hoog boven jou reikt, maar is het in jou, IS het jou, hier en nu. Dan ben je een levend kanaal, een zielsstroom op aarde.