Meer flow met de cyclus van elementen

Deze blog gaat over het creëren met de cyclus van elementen: hout, vuur, aarde, metaal en water. Er zijn in de natuur vele cycli om je op af te stemmen. Als je meegaat met deze eb en vloed, hoef je niet tegen de stroom in te zwemmen. Dan ga je de weg van de minste weerstand, met maximaal resultaat. Wat een ontspanning! Pieken met alle energie die je in je hebt. En rusten wanneer je rust nodig hebt. Leven volgens de natuurlijke cyclus.

We kunnen ons hier dieper op afstemmen. Denk aan de dag- en nachtcyclus, het simpelste voorbeeld. Overdag is er energie beschikbaar: er is zon, licht, je organen en de rest van je lichaam zijn afgesteld op activiteit. ‘s Nachts is er geen licht, minder geluid en kun je bijkomen van prikkels. Als je een simpele app of gratis programma downloadt, kun je ervoor zorgen dat je ‘s avonds minder blauw licht van je computer hebt, zodat je ogen en brein kunnen uitrusten.

Een andere cyclus is de opeenvolging van de seizoenen – in de winter zijn we van nature veel minder actief. Ook de fasen van de maan zijn een goed voorbeeld, met de nieuwe maan als inkeerfase waarin je nieuwe dingen kunt starten, en de volle maan als ultieme manifestatiemoment waarna je dingen kunt gaan loslaten.

Nu hoef je niet alles van deze cycli bij te houden. Als we op ons lichaam ingetuned zijn, volgen we deze flow automatisch. Het is in de huidige tijd alleen niet zo vanzelfsprekend om goed in ons lichaam te zitten. Met de moderne technologie en systemen raken de natuurlijke cycli op de achtergrond. Denk aan het elektrische licht, of de massale systemen die voor de werkroosters zorgen. Als je bewustzijn krijgt van deze gewoontes, kun je een andere keuze maken. Zoals de gewoonte om geen rust te nemen en maar door te gaan. Of de gewoonte om ‘onder de radar’ te blijven en niet echt je passie neer te zetten. Met de natuurelementen krijg je inzicht in de rode draad van élke natuurlijke cyclus. Elke natuurlijke cyclus volgt namelijk dezelfde opeenvolging van de elementen: hout, vuur, aarde, metaal en water. Daarmee kun je snel peilen op welk punt in de cyclus je zit, en daarop meesurfen.

In deze Zielstekening is de cyclus van elementen te zien. Links beginnend bij het bos (hout), dat vlam vat (vuur), neerregent als as en een berg vorm (aarde), samengeperst wordt (metaal) en vloeibaar wordt (water), wat weer het hout voedt.
Om de tekening heen zijn persoonlijke symbolen voor de ontvanger van deze tekening zichtbaar.

De elementen: westers en oosters

De meest bekende verdeling in de westerse wereld is: aarde, vuur, water en lucht. Daarbij komt het spirituele element: ether genoemd. In je geboortehoroscoop kun je zien welke van de elementen het sterkst vertegenwoordigd is. Bij mij is dit aarde: ik maak dingen graag concreet en zorg er altijd voor dat ik goed gegrond ben. In de Chinese leer zijn er ook vijf elementen: hout, vuur, aarde, metaal en water. Daarbij is metaal een geconcentreerde vorm van aarde en draagt de lucht (adem) in zich, en hout is de ontspruitende kracht vóór de cyclus overgaat in het expressieve vuur, en draagt ook de ruimte in zich. Bij de Chinese elementen zijn de kwaliteiten van ether daarmee over die twee elementen verdeeld. Dat mag je weer vergeten, maar mijn punt is, het maakt niet uit welk systeem je neemt, want westers en oosters zijn heel goed te linken. De cyclus is hetzelfde.

De cyclus

Elk element voedt het volgende en zo ontstaat de cyclus. Hout voedt vuur, vuur voedt aarde, aarde voedt metaal, metaal voedt water, en water voedt weer hout. Hieronder een beschrijving van de vijf elementen met een illustrerende Zielstekening erbij. Ik maak Zielstekeningen waarbij ik me afstem op de essentie van de ontvanger. De thematiek van de tekeningen past echter heel goed bij de cyclus van de elementen. Ik maak ze namelijk afgestemd op de zielswereld, en op zielsniveau is alles verbonden. Zo ontstaat er een duidelijk beeld van de verschillende kenmerken en ‘beweging’ van de elementen.

Element HOUT

Hout groeit en brengt dingen in beweging! Zoals in de lente de eerste scheuten ontspruiten, zo gaat het houtelement alle kanten op. Spontaan en charmant op ontdekkingstocht, als een kind dat de wereld aan het ontdekken is. Waar wil je naartoe reizen? Met welke mensen wil je je verbinden? Wat loopt de wereld over van mogelijkheden, het zou bijna een wildgroei kunnen worden! Met dit element kunnen we netwerken, communiceren, schrijven, dingen opstarten en ondernemen. Wat ontspruit er aan jouw boom? Als je in deze fase van de cyclus zit, houden deze dingen je bezig, en heb je heel veel groeikracht. Probeer die niet te temmen, maar ga mee met alle bewegingen.

Het hout in deze tekening is zichtbaar in de vorm van de boom, maar vooral in de vorm van alle verschillende mogelijkheden die daaraan ontspruiten. De vogels rechts staan voor reizen, wat hout goed illustreert. Verder is er muziek en gezelligheid: allebei vormen van het vuur dat door het hout gevoed wordt. 

Element VUUR

Wat is je passie? Waar word je helemaal enthousiast van en waar wil je andere mensen mee aansteken? Vuur is het element in ons dat ons aanspoort om in de spotlights te gaan staan, om te pronken met wat we in huis hebben. We willen mensen confronteren, aansteken, transformeren en inspireren. Elke vorm van kunst hoort hierbij. Wat in jou wil zich als een lopend vuurtje verspreiden over de wereld? Als je in deze fase van de cyclus zit, willen er dingen tot expressie komen, zoals een stralende bloem in de zomer. Vraag je niet af of het de juiste dingen zijn: dat zijn ze. Laat ze zichtbaar worden, want in de vuurcyclus wil er iets in de spotlights komen.

Als een vulkaanuitbarsting is het vuur zichtbaar in deze tekening! Een expressie vanuit het hart vol met pracht en juwelen. Vuur wordt gevoed door hout, en regent als as neer op de aarde. Vanuit daar kan het tot een concrete vorm komen.

Ook hier is het vuur in zichtbaar, in een tekening die ik voor mijn bedrijf Mayasana heb gemaakt. Vuur is mijn zielselement: je ziet rechtsboven mijn ziel die het vuur naar de aarde brengt, en linksonder de aarde en de aardse vorm.

Element AARDE

Wat wil er gevormd worden? Met het element aarde kunnen we dingen concreet maken. Wat er in de lucht hing, wordt nu gevormd en gegrond in een tastbare vorm. Zo brengen we stabiliteit in ons leven. Hierbij horen kwaliteiten als zorg, rechtvaardigheid en loyaliteit. Hier kun je op bouwen! Als je in dit deel van de cyclus zit, is het tijd om dingen te manifesteren. Het vurige enthousiasme wordt met wat gezond verstand relevant in het hier-en-nu gebracht, geworteld in de realiteit. Wees praktisch, dan kun je het vuur moeiteloos omzetten in een passende vorm. Aarde heeft wel validering (erkenning) nodig, om deze vorm te bestendigen. De ondersteuning van de omgeving is dus belangrijk, die je eerst in jezelf kunt vinden en daarmee ook aan zult trekken, waardoor het gemanifesteerde steeds meer realiteit wordt.

In deze tekening is Moeder Aarde zichtbaar: zij zorgt voor de tuin, en de rijpende groenten zijn zichtbaar. Volgens de Chinese elementenleer hoort o.a. het einde van de zomer bij het element aarde. Nog niet alles is klaar om te oogsten maar veel dingen hebben al hun vorm gekregen.

Met het aarde-element kun je zorgen voor jezelf en anderen. De aarde ondersteunt namelijk alles, zoals in deze tuin te zien is. De boodschap bij deze tekening was: je mag even stoppen met kartrekken, want door eerst voor jezelf te zorgen, zorg je ook voor de ander.

Element METAAL

Ah, een frisse adem: dit element weet wat wel en niet nodig is en ruimt goed op. Begrenzing! Lucht! De vorm, die uit de vurige kracht geboren is en bij aarde al ontstond, wordt verder verfijnd, en je kunt nu gaan oogsten. Dit is de rijping, de herfst. Behouden wat van waarde is, de rest loslaten. De aarde wordt gecondenseerd tot het metaal. Als een speldenprik weet je met dit element diplomatiek te zijn, beheerst en toch ook speels. Heel handig bij kinderen, en het regelen van geldzaken: een beheerste, verantwoordelijke creativiteit! Metaal geeft de nodige structuur. Als je in dit deel van de cyclus zit, mag je met een scherp mes alles weghakken wat niet nodig is, en het terugbrengen tot de kern, de essentie. Snoeien doet dit op aards niveau. Meditatie is een manier om dat op spiritueel niveau te doen. Nu is het de tijd om de wildgroei van de hout-fase te begrenzen! Breng de discipline op om deze zorgvuldigheid in te zetten, en je zult beloond worden met goede resultaten.

Er is een berg in deze tekening, wat eigenlijk het aarde-element is, maar hij is gevormd als een ertsklompje dat je kan vasthouden: de aarde verdicht zich tot het metaal. Deze tekening wijst ons op de noodzaak van begrenzing. Anders loopt al het water, onze reserves, weg – gesymboliseerd door het blauwe stuk onderin. Maar als we onszelf begrenzen, blijft het water als een bergmeertje in ons aanwezig, en voedt het groene weitje eromheen. Metaal voedt namelijk het element water, en water voedt het element hout.

Loslaten, zoals de figuur in de rode jurk doet, hoort ook bij metaal. Zij laat het zand van haar gelopen levenspad symbolisch los in het water. Het dient haar niet meer.

Element WATER

Het waterelement staat voor inkeer. Dit is het deel van onze levenscyclus waarin we naar binnen gaan en onze diepere emoties doorvoelen. Patronen uit het verleden worden duidelijk. Je staat naakt tegenover het contrast in je leven, en in je relaties wordt dit het meeste duidelijk. Vroeger al voelde je dat je bepaalde dingen niet wilde, en nu weer kom je in dezelfde situaties terecht. Door hierover te reflecteren, kun je gaan invoelen wat je wél wilt. Dit contrast zorgt voor duidelijkheid over je levensdoel. Hoe wil je dit diepe zelfinzicht, deze drijfveer, in je carrière verweven? In dit deel van de cyclus kun je niet aan jezelf ontsnappen. Het is tijd om met de billen bloot te gaan. Wees honderd procent eerlijk over wat je voelt. Durf de diepten van je emoties in te duiken en wees intiem met jezelf (en anderen) op alle manieren die je nodig hebt. Als je deze fase overslaat, zal je je onbestemd voelen in wat je doet, en vervlakken je gevoelens. Wees zo dapper om je angsten aan te kijken! Alle monsters uit alle verhalen zijn symbolische weergaven van de innerlijke strijd die je kunt voeren met je emoties, maar je hoeft ze alleen maar te doorvoelen, je behoeften in de kern ervan vervullen, en ze veranderen in de meest trouwe hond die je kunt hebben, want dan ben je trouw aan jezelf. 

Het water is zichtbaar in deze tekening als de stroom van het onderbewuste, waaruit je inzichten kunt opdiepen als stenen die veranderen in vrije vogeltjes en de wereld in vliegen. Dit voedt het houtelement, waarin je zoals de lente opnieuw opbloeit en ideeën kunt ontwikkelen, schrijven, uitvoeren, reizen, en spontaan zijn. Daarmee begint de cyclus opnieuw.

LESSEN & DILLEMA’S

Tijdens het lezen is er misschien al veel duidelijk geworden. Elk element is als energie aanwezig op alle niveau’s. De natuur, de seizoenen, het etmaal en de maancyclus heb ik al genoemd. Ook in de innerlijke belevingswereld wisselen de elementen elkaar af. Creatie en expansie gaat in cycli. Je start met hout, en eindigt met water. Als je het zo leest, gaat het moeiteloos in elkaar over. Maar als je bijvoorbeeld aarde en water met elkaar vergelijkt, of hout en metaal, zie je ook grote verschillen!

Misschien heb je al mogelijke dilemma’s gespot. Als je in de hout-fase zit, en je bent dan al bezig met het wegkappen van nutteloze dingen (metaal-energie), dan hebben de voorzichtige jonge scheuten geen kans. De bloem sterft in de knop. In de houtfase mag je aangemoedigd worden, ben je kwetsbaar, nog vluchtig. Laat het eerst maar helemaal groeien, en sla je vurige enthousiasme niet over!

Contractie en expansie: de cyclus van creatie

We hebben onze passie nodig om bergen te verzetten. Zonder de vruchtbare as van het vuur kunnen de dingen zich niet goed vormen en is er uiteindelijk niets om te oogsten. En andersom geldt hetzelfde: als je maar in dat hout blijft hangen, zul je dingen niet afmaken en ongegrond van hot naar her vliegen, met een destabiliserend effect zoals hout met z’n wortels de aarde kan doen verschuiven. Wees concreet in wat je wilt manifesteren en wat niet. Laat de rest los, anders blijft je enthousiasme voortjakkeren op dingen die niet waardevol voor je zijn. Een overschot aan vuur kan het metaal doen smelten zodat je geen duidelijkheid meer hebt. En vergeet niet om tot inkeer te komen en intiem met je eigen emoties te zijn. Vergeet de ‘realiteit’. De concrete aarde kan namelijk je emoties vertroebelen en dan wordt alles blubber, dus laat dat praktische in de inkeerfase maar even los. Zonder die verheldering kom je namelijk in een depressie terecht. Dat is eerst te voelen als een vervlakking van je gevoelens en onbestemdheid. Zo strek je de water-fase eindeloos uit, en pas als je je emoties echt verwerkt, heb je weer energie beschikbaar voor een nieuwe creatiecyclus. Water geeft bestemming. Proberen zaadjes te laten ontkiemen zonder water lukt namelijk niet. Maar teveel bezinning (water) dooft ook je vuurtje, want soms is het gewoon tijd om in actie te komen!

Conclusie

Het is dus de kunst om te weten welke zeilen je waar mag bijzetten. De cyclus mag blijven doorstromen. Waar liggen je sterke punten, welke elementen heb je al in je? En waar mag je ze aanvullen? Je kunt optimaal gebruik maken van de natuurlijke creatieflow. Het is de kunst te herkennen in welk deel van de cyclus je zit en te weten hoe je zelf in elkaar zit, in relatie tot de natuurlijke cycli. Hoe meer je op je eigen natuur invoelt, hoe meer je in harmonie komt met de natuurlijke cycli: in de winter kom je dan tevreden tot inkeer, en in de lente begin je met iets nieuws, zodat je in de herfst genoeg kunt oogsten. Als je voeling hebt met de cyclus van elementen in je en om je heen, kun je je weerstand loslaten en weer doorstromen, met extra aandacht voor de knelpunten. Deze blog heeft al aanwijzingen gegeven.

Nine Star Ki

Een manier om hier meer inzicht in te krijgen is de Nine Star Ki astrologie. We hebben allemaal drie elementen in ons volgens deze vorm van Chinese astrologie. De mijne zijn bijvoorbeeld vuur, aarde en metaal: ik breng mijn zielspassie in een concrete vorm op aarde, en kan als een gloeiendhete speld de vinger op de zere plek leggen. Ik mag extra aandacht schenken aan de waterfase van inkeer met alle emoties, en daarna in mezelf mijn kwetsbare nieuwe ‘hout’ in de vorm van nieuwe ideeën en verbindingen aanmoedigen, zonder al meteen iets concreet te willen maken. Netwerken – een kenmerk van hout – gaat mij minder natuurlijk af omdat ik direct resultaat wil zien (het metaalelement) en hier mag ik dus extra lief voor mezelf in zijn. Mogelijkheden creëren. Uiteindelijk neemt mijn passie het dan weer over van de voorzichtige houtsprietjes, en gaat het weer vanzelf. Dan maak ik met vuur zichtbaar wat ik doe, en geef ik het een concrete, toegespitste, afgestemde vorm. Tot het weer tijd is voor inkeer.

Wil je weten hoe jouw cyclus verloopt en hoe je meer flow in je leven kan brengen?
Kijk op mijn pagina sessies
Of kijk hier: Creatieve cyclus.
Of neem direct contact met mij op via contact@roosstokkel.com.
Meer informatie over het waterelement vind je hier