Privacyverklaring

Bedrijfsnaam: Mayasana. Tweede handelsnaam: Nabeelden Zielstekeningen. Zie pagina ‘contact’ voor contactgegevens.

Ik gebruik persoonlijke gegevens (naam, email-adres en adres(sen)) alleen voor de verwerking van mijn opdrachten & wettelijke verplichting. Dit houdt in: correspondentie over opdrachten en boekingen, opslag van mijn wettelijke administratie door facturen tot 7 jaar te bewaren en verzending per post. Ik deel deze gegevens verder niet met derden. Ik stuur geen nieuwsbrieven. Als je deze gegevens niet verstrekt, kan ik de opdracht voor een Zielstekening of boeking niet uitvoeren.