Witte stier

Deze Zielstekening gaat over het krachtdier en drukt een energie uit van zuiverheid en lichtheid, die tegelijk heel mooi gegrond is.